50. výročie založenia Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky
29.04.2016
Ocenenie superpočítačovej aplikácie z oblasti verejného výskumu
25.04.2016
60. výročie založenia SÚJV Dubna
22.04.2016
Nový katedrový web
20.11.2009