Ocenenie superpočítačovej aplikácie z oblasti verejného výskumu

Začiatkom októbra 2015 v čínskom Národnom superpočítačovom centre (National Supercomputer Center, Guangzhou, China) ocenila Čínska akadémia vied superpočítačové aplikácie z oblasti verejného výskumu. Medzi ocenenými aplikáciami bola aj aplikácia “Monte Carlo simulácie pre experiment ATLAS (CERN)“.

Spustenie tejto aplikácie na superpočítači Tianhe-2 bolo výsledkom spolupráce kolaborácie Nordugrid, experimentu ATLAS a Čínskej akadémie vied. Kľúčovým softvérovým komponentom aplikácie je ARC-CE, ktorý je rozhraním medzi užívateľmi a superpočítačom Tianhe-2.

Na testovaní komponentu ARC-CE sa zúčastnil kolektív pracovníkov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ pod vedením Ing. Jozefa Černáka, PhD. z Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Testovanie softvéru sa uskutočňovalo v rámci členstva našej univerzity v kolaborácii Nordugrid a posledných dvoch rokoch vedecko – výskumného parku TECHNICOM.

Prečítajte si viac.

Návrat na archív správ