50. výročie založenia Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky

Na obrázku: Profesor Juraj Dubinský (vľavo) spolu so zakladateľom jadrovej fyziky v Československu prof. V. Petržílkom, riaditeľom Fyzikálneho ústavu Československej akadémie vied dr. J. Sedlákom a riaditeľom Ústavu jadrovej fyziky Řež pri Prahe doc. J. Tučekom (zľava doprava).

V septembri 2014 Katedra jadrovej fyziky prekročila prah do druhej polovice storočia svojej existencie. Za toto obdobie prešla rôznymi zmenami, menila štruktúru, obsahové zameranie výučby a vo výskume sa preorientovala na elektronické experimenty na veľkých urýchľovačoch. Podobne aj subjadrová fyzika prešla veľké vzdialenosti v poznávaní štruktúry hmoty, kde sme sa posunuli od chápania atómu ako najmenšej nedeliteľnej čiastočky hmoty na úroveň kvarkov. Boli objavené nosiče slabých interakcií, intermediárne Z0 a W+/- bozóny, a najväčší úspech, ktorý vzbudil veľkú pozornosť nielen fyzikov ale aj verejnosti, bolo pozorovanie Higssovej častice.

Článok o histórii katedry

Prezentácia z oslavy 50. výročia katedry

Návrat na archív správ