60 rokov CERN
ALICE
Medzinárodné Masterclasses
Regionálne Masterclasses
Noc výskumníkov
Okná CERN dokorán
Projekt Moderné a interaktívne vzdelávanie
Sťahovanie katedry
Študentská vedecká konferencia