Kontakt

Vedúci katedry

doc. RNDr. Jozef Urbán, CSc.

Zástupca vedúceho katedry

doc. RNDr. Marek Bombara, PhD.

Adresa ústavu

Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
ÚFV PF UPJŠ Košice
Park Angelinum 9, 040 01 Košice

Telefón

055/234 25 01

Fax

055/622 21 24

E-mail

beata.kisova@upjs.sk

Sekretariát katedry

Beáta Kišová