Medzinárodná spolupráca

Pracovisko má širokú a kvalitnú medzinárodnú spoluprácu s univerzitami a výskumnými inštitúciami z celého sveta, zvlášť treba vyzdvihnúť spoluprácu a členstvo v špičkových medzinárodných centrách:

  • European Organization for Nuclear Research - CERN, Ženeva, Švajčiarsko
  • Spojený ústav jadrových výskumov - JINR,  Dubna, Rusko
  • Ústav jadrovej fyziky - FZ Jülich, Nemecko
  • Brookhaven National Laboratory - BNL, Brookhaven, USA
  • Deutsches Elektronen Synchrotron - DESY, Hamburg, Nemecko