Študenti

5. ročník

Bc. Zuzana Reščáková
Bc. Katarína Michalíčková
Bc. Filoména Sopková
Bc. Lukáš Tropp

Študenti 3. ročníka, ktorí robia bakalársku prácu u nás

Lucia Anna Husová
Patrik Jakab