Výskum

Výskum v oblasti jadrovej a subjadrovej fyziky je zameraný na štúdium vysokoenergetických protónovo-protónových zrážok a zrážok ťažkých iónov, hľadanie nenukleónových stupňov voľnosti, korelácií a spinových efektov v malonukleónových systémoch v interakciách protónov s ľahkými jadrami pri stredných energiách.

Zvláštna pozornosť je venovaná zapojeniu pracovníkov do experimentov ALICE a ATLAS na urýchľovači LHC v CERN-e, Švajčiarsko, ako aj do experimentu STAR na urýchľovači RHIC v Brookhavene, USA.

Ciele vedeckého výskumu

  • štúdium vlastností štruktúry hmoty na vzdialenostiach menších ako sú rozmery atómových jadier,
  • kvarkovo-gluónová plazma,
  • charakteristiky jadrových síl,
  • mechanizmy reakcií,
  • prejavov spinovej štruktúry jadier.