Zamestnanci a doktorandi

Vedúci katedry

prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc.

Zástupca vedúceho katedry

doc. RNDr. Jozef Urbán, CSc.

Profesori

em. prof. RNDr. Gabriela Martinská, CSc.
prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc.
prof. doc. RNDr. Michal Hnatič, DrSc.

Odborní asistenti

RNDr. Adela Kravčáková, PhD.
RNDr. Janka Vrláková, PhD.

Výskumní pracovníci VŠ

RNDr. Marek Bombara, PhD.
Ing. Jozef Černák, PhD.
RNDr. Alexander Dirner, CSc.

Výskumní pracovníci SŠ

Beáta Kišová

Doktorandi denní a externí

RNDr. Zuzana Fecková
RNDr. Barbora Hostová
RNDr. Martin Jasenčak
RNDr. Mária Kancírová
Mgr. Michal Šefčík
Mgr. Lenka Šimková

Externí pedagogickí pracovníci

prof. Ing. Karel Kudela, DrSc., OKF ÚEF SAV Košice
doc. RNDr. Pavol Matula, CSc., FN L. Pasteura, Košice
RNDr. Ivan Králik, CSc., OSF ÚEF SAV Košice
doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc., OSF ÚEF SAV Košice
RNDr. Jaroslav Antoš, CSc., OSF ÚEF SAV Košice
RNDr. Ladislav Šándor, CSc., OSF ÚEF SAV Košice