Zamestnanci a doktorandi

Vedúci katedry

doc. RNDr. Jozef Urbán, CSc.

Zástupca vedúceho katedry

doc. RNDr. Marek Bombara, PhD.

Profesori

em. prof. RNDr. Gabriela Martinská, CSc.
prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc.
Dr.h.c. prof. RNDr. Michal Hnatič, DrSc.

Odborní asistenti

RNDr. Adela Kravčáková, PhD.
RNDr. Janka Vrláková, PhD.

Výskumní pracovníci VŠ

RNDr. Pavel Murín, CSc.
doc. RNDr. Marek Bombara, PhD.
RNDr. Martin Vaľa, PhD.
RNDr. Alexander Dirner, CSc.

Výskumní pracovníci SŠ

Beáta Kišová

Doktorandi denní a externí

RNDr. Zuzana Paulínyová
RNDr. Martin Jasenčák
RNDr. Michal Šefčík
RNDr. Lenka Šimková
Mgr. Filoména Sopková
Mgr. Katarína Michaličková
Mgr. Lukáš Tropp
Mgr. Zuzana Jakubčinová
Mgr. Olena Mezhenska

Externí pedagogickí pracovníci

prof. Ing. Karel Kudela, DrSc., OKF ÚEF SAV Košice
RNDr. Pavol Bobík, PhD., OKF ÚEF SAV Košice
RNDr. Marián Putiš, PhD., OKF ÚEF SAV Košice
doc. RNDr. Pavol Matula, CSc., FN L. Pasteura, Košice
RNDr. Ivan Králik, CSc., OSF ÚEF SAV Košice
doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc., OSF ÚEF SAV Košice
RNDr. Pavol Stríženec, CSc., OSF ÚEF SAV Košice