Trojkráľová konferencia 2018
Stretnutie mladých českých a slovenských
fyzikov a matematikov
5. januára 2018, Košice

Základné informácie

Konferencia začne okolo 9:00 v piatok 5. januára na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach (Jesenná 5) dvoma hodinovými prednáškami (jedna z fyziky a jedna z matematiky/informatiky). Kratšie registrované prednášky
budú potom prebiehať v dvoch paralelných sekciách - jedna pre fyziku a jedna pre matematiku.V prípade záujmu bude možné prezentovať aj poster.

Basic information

We will start the conference around 9 am, Friday, January 5th, at Faculty of Science UPJŠ at Košice, (Jesenná 5), with two one-hour lectures (one in Physics and one in Mathematics/Computer Science).
Shorter contributed lectures will then be divided into two parallel sections; one for Physics and one for Mathematics. There will be also a possibility to present a poster.Piatok 5. januára 2018 (Friday, January 5th)
8:55 - 9:00
  Otvorenie konferencie/Official opening of the conference
VKM
9:00 - 9:45
tba
VKM
9:45 - 10:10
tba
VKM 9:50 - 10:20
tba
LIDA
10:10 - 10:30
tba
VKM 9:50 - 10:20
tba
LIDA
10:30 - 11:00
Prestávka na kávu spojená s diskusiou pri posteroch/Coffee break, posters
11:00 - 11:25
tba
VKM 11:00 - 11:30
tba LIDA
11:25 - 11:50
tba
VKM 11:30 - 12:00
tba
LIDA
11:50 - 12:10
tba
VKM 11:50 - 12:10 tba
LIDA
12:10 - 13:30
Obedňajšia prestávka/Lunch break
13:30 - 14:10
tba
VKM
14:10 - 14:35
tba
VKM 14:20 - 14:50
tba
LIDA
14:35 - 15:00
tba
VKM 14:35 - 15:00 tba
LIDA
15:00 - 15:30
Prestávka na kávu spojená s diskusiou pri posteroch/Coffee break, posters
15:30 - 16:00
tba
VKM 15:30 - 16:00
tba
LIDA
16:00 - 16:20
tba
VKM 16:00 - 16:30
tba
LIDA
16:20 - 16:40
tba
VKM 16:20 - 16:40 tba
LIDA
16:40 - 17:00
tba
VKM 16:40 - 17:00 tba
LIDA
17:00 - 18:30
Diskusia: Ako si nájsť v súčasnej dobe postdocovské miesto? / Discussion: How to find a postdoc position nowadays?

Registrácia

Trojkráľová konferencia je tradične voľne prístupná všetkým záujemcom dobrej vôle bez poplatkov a registrácia je dobrovoľná (len na to, aby sme mali predstavu o úcasti).

Tí, čo majú záujem sa zaregistrovať (s tým, že všetci ostatní záujemcovia ich uvidia na zozname zaregistrovaných), a/alebo vystúpiť s prednáškou (alebo posterom) nech pošlú potrebné informácie pre fyzikálnu sekciu na email: Marek Bombara a pre matematickú sekciu na email: Katarína Lučivjanská

Ak si chcete pozrieť zoznam zaregistrovaných záujemcov, kliknite na zoznam zaregistrovaných účastníkov.
Registration

The Epiphany Conference is traditionally free of charge and registration is voluntary (just to give us an idea about the number of participants to expect).

Those who wish to register (and whose names will show on the list of registered participants) and/or those who wish to give a talk (or poster), please, send the necessary information for the Physics section to email: Marek Bombara and for the Mathematics section to email: Katarína Lučivjanská.

If you wish to see the list of those already registered, click the list of registered participants.Miesto konania

Prednášky sa budú odohrávať vo videokonferenčných posluchárňach "VKM" a "LIDA" v zrekonštruovanej časti Technicom.

V budove na Jesennej 5 sídli Ústav matematických vied, informatiky, geografie a časť Ústavu fyzikálnych vied. Zo železničnej alebo autobusovej stanice je vzdialená chôdzou približne 20 až 25 minút. Ak chcete využiť verejnú dopravu zo zastávky `Staničné námestie', odporúčame autobusovú linku 19 (zastávka `Zimná', 2 minúty chôdzou od miesta konferencie) alebo električkovú linku 2, prípadne autobusovú linku 17 (výstup na zastávke `Radnica Starého mesta', 5 minút chôdze od miesta konferencie).
Conference Location

  The talks will take place in videoconference Lecture Halls "VKM" and "LIDA" in the reconstructed part of the building named Technicom.

In the building at Jesenna 5, the Institutes of Mathematics, Computer Science, Geography and partly Physics are located. The venue is reachable within walking distance from the train or bus stations (20-25 minutes). If you want to use a public transport from the stop `Staničné námestie', we recommend the bus number 19  (the stop `Zimná', 2 minutes by walk from the venue) or tram number 2 / bus number 17 (the stop `Radnica Starého mesta', 5 minutes by walk from the venue).


Ubytovanie

  Spomedzi mnohých hotelov v Košiciach, dva sa nachádzajú blízko miesta konferencie: Hotel Maratón (5 minút chôdze) a Hotel Rokoko (10 minút chôdze). Oba hotely boli v minulosti odporúčané zahraničnými návštevníkmi univerzity.

Je možnosť ubytovania aj na študentskom internáte na Medickej ulici (~20 minút chôdze). Ak máte záujem o tento typ ubytovania, prosím, kontaktujte včas lokálnych organizátorov.

Accommodation
    
Among many hotels in Košice two of them are located close to the venue: Hotel Maraton (5 minutes walk) and Hotel Rokoko (10 minutes walk). Both of them have been recommended by previous University guests.

There is a possibility to be accommodated in the student dormitory at Medicka street (~20 minutes walk). If you are interested in this kind of accommodation, please, contact (in advance) the local organizers.   História konferencie/Conference history

2008 ‒ 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Poďakovanie 

Konferencia prebieha s podporou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Jednoty českých matematiků a fyziků.

Acknowledgement

We gratefully acknowledge support from the Faculty of Science of Pavol Jozef Šafárik University in Košice and Union of Czech mathematicians and physicists.


Organizačný výbor/Organising Committee:

Jaroslav Bielčík (FJFI ČVUT),  Jana Bielčíková (ÚJF AV ČR), Ľubomíra Dvořáková (FJFI ČVUT), Jiří Fiala (MFF UK), Juraj Tekel (FMFI UK), Daniel Hlubinka (MFF UK), Boris Tomášik (FPV UMB), Karel Výborný (FZÚ AV ČR), Robert Jajcay (FMFI UK)

Lokálny organizačný výbor/Local Organising Committee:

Marek Bombara (email: marek.bombara@upjs.sk)
 Katarína Lučivjanská (email: katarina.lucivjanska@upjs.sk)
Lenka Halčinová (email: lenka.halcinova@upjs.sk )

Valid HTML 4.01 Transitional