Trojkráľová konferencia 2018
Stretnutie mladých českých a slovenských
fyzikov a matematikov
5. januára 2018, Košice

Zoznam registrovaných účastníkov / List of registered participantsJaroslav Bielčík (FJFI ČVUT)
Zuzana Blenessy (University of Science and Technology of China)
Šarlota Birnšteinová (UPJŠ)
Marek Bombara (UPJŠ)
Jana Borzová (UPJŠ)
Ján Buša (KMTI FEI TU Košice)
Jana Crkovská (IPN Orsay, FR)
Daniel Duda (Západočeská Univerzita v Plzni)
Miroslav Fedurco (UPJŠ)
Peter Filip (FÚ SAV)
Lukáš Flajšman (VUT)
Pavol Gábor (Vatikánske observatórium)
Katarína Gajdošová (University of Copenhagen, DK)
Ladislav Galdun (UPJŠ)
Martin Gmitra (Universität Regensburg, DE)
Jakub Gregorek (University of Copenhagen, DK)
Štefan Gyürki (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica)
Lenka Halčinová (UPJŠ)
Lukáš Holub (FJFI ČVUT)
Tomáš Hreus (Universität Zürich, CH)
Lucia Anna Husová (UPJŠ)
Ondrej Hutník (UPJŠ)
Róbert Jajcay (FMFI UK)
Viliam Kačala (UPJŠ)
Peter Kaliňák (ÚEF SAV)
Katarína Karľová (UPJŠ)
Ondrej Krídlo (UPJŠ)
Lukáš Lafférs (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica)
Roman Lietava (University of Birmingham, UK)
Katarína Lučivjanská (UPJŠ)
Tomáš Lučivjanský (UPJŠ)
Tomáš Madaras (UPJŠ)
Martin Menkyna (ÚEF SAV)
Michal Mereš (FMFI UK)
Katarína Michaličková (UPJŠ)
Ján Minár (Západočeská Univerzita v Plzni)
Peter Mlynarčik (TUKE)
Zuzana Moravcová (FJFI ČVUT)
Roman Nedela (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica)
Norbert Novitzky (Stony Brook University, USA)
Lukáš Ondič (FZÚ AV ČR)
Zuzana Paulínyová (UPJŠ)
Vladislav Pokorný (MFF UK)
Severin Pošta (FJFI ČVUT)
Miroslav Pošta (ÚJV Řež)
Klaudia Sajdáková (UPJŠ)
Filoména Sopková (UPJŠ)
Jozef Strečka (UPJŠ)
Karel Šafařík (CERN, CH)
Michal Šefčík (UPJŠ)
Ján Šimkanin (GFÚ AV ČR)
Miroslav Šimko (ÚJF AVČR)
Viktor Škultéty (Stockholm University, SE)
Boris Tomášik (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica)
Lukáš Tropp (UPJŠ)
Tomáš Vávra (MFF UK)
Karel Výborný (FZÚ AV ČR)
Peter Zalom (FZÚ AV ČR)
Jiří Zeman (MFF UK)
Sara Sabrina Zemljič (FMFI UK)
Valid HTML 4.01 Transitional